Meniu cont utilizator

Saptamana femeilor drepte

Global Femeile şi extremismul de dreapta Dominată de regulă de bărbaţi, mişcarea de extremă dreaptă, neo-nazistă nu exclude fetele şi femeile din baza şi structurile Saptamana femeilor drepte ierarhice.

Dating femei Madagascar.

Ce rol deţin însă femeile pe această "scenă"? Unul din simbolurile extremismului de dreapta La această mai puţin obişnuită întrebare a încercat între altele să afle un răspuns şi simpozionul organizat la Berlin de Fundaţia Friedrich Ebert, apropiată partidului social-democrat.

Jurnal de Sarcina - 21 de saptamani

Prezenţa femeilor în conducerea unor partide, guverne şi state a luat o anvergură impresionantă în ultimii ani determinîndu-i pe nu puţini specialişti să se întrebe în ce măsură se poate vorbi şi de o feminizare a politicii sau a modului de exercitare a prerogativelor puterii. Întrebarea devine însă de-a dreptul provocatoare atunci cînd ea vizează mişcarea de extremă dreaptă sau neo-nazistă. O parte din rezultate au fost comunicate la Berlin în cadrul simpozionului organizat de Fundaţia Friedrich Ebert, care şi-a propus să distingă rolul masculinităţii şi al feminităţii în bagajul ideologic al acestei mişcări.

un bărbat din București care cauta femei căsătorite din Craiova

De ce se înrolează femeile în scena de extremă dreaptă? Între aceste coordonate există însă o amplă gamă de nuanţe începînd de la tradiţionalul clişeu al femeii mamă pînă la feminismul naţional.

Femei singure in cautare de barbati malo crniće

Totuşi, există o deplasare de accente spre variantele emancipatorii Saptamana femeilor drepte independenţa, competenţa, combativitatea, lupta declarată împotriva patriarhatului, sub egida feminismului. Dacă violenţa are în rîndul femeilor angajate în scena de extremă dreaptă un grad de acceptanţă mult mai redus decît în cel al bărbaţilor, felul de a gîndi al celor două sexe nu se deosebeşte prea mult unul de celălalt fiind aproape la fel de rasist, naţionalist, xenofob, antisemit.

Femei singure in cautare de barbati malo crniće

Interesantă este popularitatea de care Saptamana femeilor drepte bucură mai ales în noile landuri federale grupările, asociaţiile, organizaţiile feminine. Spiritul gregar, care dintotdeauna a deţinut un rol major în mişcările de extremă dreaptă, fasciste, neo-nazistele insuflă tinerelor fete, mai ales celora din mediile rurale şi suburbane, sentimentul puterii, al recunoaşterii de către ceilalţi.

barbati din Oradea cauta femei din București

Simpozionul a relevat cel puţin două imperative în abordarea problematicii combaterii extremismului de dreapta: o diversificare a activităţii serviciilor de asistenţă socială şi pedagogică, prin programe speciale dedicate fetelor şi femeilor şi intensificarea confruntării critice în şcoli, cu rasismul şi cu varietatea formelor de discriminare. Ambele imperative reclamă însă fonduri suplimentare şi excelenţi specialişti. Data

Free Intalnire Ales.