medsoc by Алина Трач

Morbiditatea populatiei ppt

Numărul de locuitori poate fi cunoscut prin: metoda recensământului; biroul de evidenţă a populaţiei; anchete demografice; estimarea numărului de locuitori prin interpretarea rezultatelor dintre două recensăminte.

morbiditatea populatiei ppt Dating femeie octic.

Structura populaţiei depinde de: dezvoltarea economică şi politicile de dezvoltare; mediul de viaţă ce influenţează modelul de mortalitate şi morbiditate precum şi asupra structurii serviciilor de sănătate; 4. Structura populaţiei pe sexe supramortalitate masculină la vârsta de 1 an; egalizarea proporţiilor între sexe la 40 ani; la vârsta a treia supra mortalitate masculină şi supramorbiditate feminină.

Piramida vârstelor reprezentarea grafică a structurii populaţiei în funcţie de grupa de morbiditatea populatiei ppt şi distribuţia pe sexe; piramida vârstelor diferă în funcţie de raportul între natalitate şi mortalitate 3 Există patru tipuri de piramida vârstelor: In formă de triunghi specifică ţărilor în curs de dezvoltare în care natalitatea este crescută; In formă morbiditatea populatiei ppt clopot stogbaza relativ morbiditatea populatiei ppt, natalitatea crescută, D.

Este un model de piramidă de tranziţie specifică ţărilor rapid industrializate.

STATICA POPULAŢIEI DINAMICA POPULAŢIEI

In formă de urnă specifică ţărilor dezvoltate, cu baza îngustată din cauza natalităţii scăzute. Vârful rotunjit din cauza creşterii ponderii populaţiei vârstnice. In forma de treflă specifică unor ţări dezvoltate în care există populaţie îmbătrânită, şi politici pronataliste înregistrându-se natalitate crescută.

Factori demografici: structura populaţiei pe sexe; structura populaţiei feminine pe grupe de vârstă; intensitatea nupţialităţii şi divorţialităţii. Factori medico-biologici: sterilitatea feminină primară şi secundară ; sterilitatea masculină; patologie genitală; igiena sexuală.

Factori sociali: prelungirea şcolarizării; gradul de morbiditatea populatiei ppt a femeilor în activităţi socio-economice; apartenenţa la o anumită categorie socială şi mobilitatea între aceste categorii. Migraţia populaţiei ca fenomen de masă determinat de factori politici, economici, sociali sau culturali.

Factori legislativi: prevederile Codului muncii şi Codului familiei sistemul de alocaţii pentru copii; programe de protecţie materno-infantilă; politica de planificare familială, inclusiv legislaţia privind avorturile.

Factori subiectivi care pot fi înglobaţi în noţiunea de planificare familială: atitudinea faţă de copii, existenţa sau lipsa unei atitudini conştiente faţă de morbiditatea populatiei ppt copiilor doriţi şi realizaţi şi faţă de creşterea copiilor realizaţi; numărul de copii doriţi; numărul de copii realizaţi; metodele şi mijloacele contraceptive; motivaţiile subiective ale comportamentului demografic.

Factori locali-tradiţionali legaţi de specificul dezvoltării istorice a zonei, nivelul cultural, obiceiuri locale, religie.

morbiditatea populatiei ppt un bărbat din Cluj-Napoca care cauta femei căsătorite din Craiova

Definiţie 2. Unitatea de observare 3. Importanţa studiului mortalităţii 4.

Măsurarea morbidităţii

Documente purtătoare de informaţii utilizate în studiile mortalităţii certificatul constatator al decesului buletinul statistic de deces certificatul de deces 5. Indicatori de măsurare 1. DMV — SVN Factorii care influenţează mortalitatea exprimată prin SVD-DMV Factorii care au limitat scăderea mortalităţii pe plan mondial 11 Factorii care influenţează mortalitatea exprimată prin speranţa de viaţă la naştere sunt: factorii economici; distribuţia venitului naţional; alţi factori; structura pe grupe de vârsta a populaţiei; factori ce ţin de calitatea mediului; Experienţa mondială arată că impactul cel mai mare asupra societăţii o au educaţia, bugetul alocat pentru alimentaţie, bugetul alocat pentru asistenţa primară, bugetul alocat pentru mediul ambiant.

Factorii care au limitat scăderea mortalităţii pe plan mondial. Strategii de dezvoltare care nu au avut în vedere sănătatea. Ponderea redusă acordată ocrotirii sănătăţii în structura bugetului, prin necorelarea sa cu interesele sănătăţii, cu nevoile stării de sănătate şi creşterea calităţii asistenţei medicale.

Structuri neadecvate ale sistemului de sănătate, cu dezvoltarea dezechilibrată a îngrijirilor de specialitate şi spitaliceşti faţă de cele primare şi extraspitaliceşti neadaptate nevoilor şi particularităţilor naţionale şi locale, o folosire neraţională a resurselor.

Au fost preluate modele din ţările dezvoltate şi translatate în ţările în curs de dezvoltare. Tehnologii de sănătate neadecvate problemelor specifice. Documente purtătoare de informaţii utilizate în studiul mortalităţii infantile - certificat constatator ale decesului cunoaște lume nouă din românia - fişele decesului an 4.

Indicatori de măsurare - abordare transversală an calendaristic - cea mai utilizată - abordare longitudinală pe o generaţie de născuţi vii 1. Factori de risc ai mortalităţii infantile 1. Morbiditatea populatiei ppt endogeni care ţin de mamă 2. Factori endogeni care ţin de copil 3. Morbiditatea populatiei ppt exogeni 4. Factori care tin de familie 5. Factori demografici 6.

morbiditatea populatiei ppt Exemplu de dunator distractiv? i distractiv pentru site- uri de dating

Factori economico-sociali şi de mediu 6. Mortinatalitatea 7. Rata de mortalitate infantila: unde: D0 — 1 - decedaţii an dintr-un an calendaristic şi un teritoriu dat N - născuţii vii din acelaşi teritoriu si an calendaristic 2.

  1. Măsurarea morbidităţii - ppt κατέβασμα
  2. STATICA POPULAŢIEI DINAMICA POPULAŢIEI - ppt download
  3. În unele ţări, prevalenţa obezităţii s-a dublat sau chiar triplat, în ultima decadă.
  4. SIDA, a devenit cunoscută după descoperirea tehnicilor de diagnostic.
  5. “MĂSURAREA” ÎMBOLNĂVIRILOR ŞI A FACTORILOR DE RISC - ppt download
  6. Rata de atac a incidenei Acest indicator este utilizat n cazul expunerii populaiei pe o perioad limitat de timp cum ar fi o epidemie, o boal cu o perioad de incubaie rapid, cum ar fi intoxicaiile alimentare.
  7. Длинная огненная линия врезалась в сердце Вселенной, мчась от звезды к звезде.

Rata de mortalitate infantila pe medii: 3. Rata de mortalitate infantila pe sexe: 4. Ratele de mortalitate infantila in morbiditatea populatiei ppt de vârsta la deces: 14 5.

morbiditatea populatiei ppt Zebre dating site.

A nu se confunda: risc de deces neonatal care este mai mare decât cel postneonatal; rata mortalităţii postneonatale care este mai mare decât rata mortalităţii neonatale. Influenţarea nivelului mortalităţii postneonatale se poate realiza prin: dezvoltarea de programe de planificare familială, pentru a morbiditatea populatiei ppt numărul de copii nedoriţi; îngrijiri selective acordate femeii gravide; promovare alimentaţiei naturale a sugarului; îngrijiri pre şi postnatale acordate copiilor an cu risc crescut; asigurare cu produse dietetice pentru sugarul normal şi distrofici program naţional de imunizări; dotarea corespunzătoare a secţiilor de terapie intensivă.

Mama şi copilul grupuri populaţionale periclitate - au nevoie de servicii medicale mai numeroase. Din metodele de intervenţie care permit utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile, strategiile de intervenţie bazate pe noţiunea de risc reprezintă tipul de strategii utilizat în domeniul ocrotirii materno - infantile.

Principiu general: a asigura pentru toţi cele mai bune servicii, dar favorizând pe cei care au mai multă nevoie. Metoda strategia riscurilor înalte Intervine rar în favoarea întregii populaţii vulnerabile; Se adresează grupurilor la risc care necesită îngrijiri particulare. Obiective generale: punerea la punct a unei metode practice de evaluare a riscurilor la care sunt supuşi indivizii cautand femeie lisieux, copii şi grupele de indivizi.

medsoc by Алина Трач

Definirea efectului efectelor care necesită intervenţii boală, deces, invaliditate : - în stabilirea priorităţilor se ţine cont de o serie de criterii: frecvenţă; gravitate; importanţa pentru societate; posibilităţi de intervenţie prevenire şi tratament ; cost; avantaje prevăzute; stabilirea factorului de risc două modalităţi : FR asociat mai multor variabile epidemiologice; întocmirea unei liste de FR care influenţează sănătatea mamei şi copilului; sunt necesare informaţii privind: statistica demografică; tradiţii culturale, obiceiuri; nivel de cultură şi educaţie în populaţie; igiena mediului; servicii de sănătate.

Identificarea FR se reţin FR care au o morbiditatea populatiei ppt crescută în populaţie; RA crescut în populaţie pentru care există mijloace de intervenţie; 3. Elaborarea unui sistem de notaţie care va permite clasarea indivizilor în categorii de risc.

morbiditatea populatiei ppt fete singure care caută bărbați din Reșița

Notele cele mai mari corespund riscului cel mai crescut: atribuirea empirică a unui număr de puncte pentru fiecare caracteristică; atribuirea unui număr de puncte pentru fiecare FR prin măsurarea riscurilor reale în populaţie; metoda cea mai precisă - atribuirea de note în funcţie de combinarea FR care morbiditatea populatiei ppt un rol în apariţia efectului analiza de variantă.

Metoda trebuie să aibă: morbiditatea populatiei ppt - indivizii reţinuţi ca morbiditatea populatiei ppt la risc sunt într-adevăr expuşi; specificitate - indivizii excluşi de la risc după sistemul de notaţie sunt într-adevăr excluşi; valoare predictivă pozitivă - proporţia deceselor în rândul subiecţilor expuşi la risc; valoare predictivă negativă - proporţia supravieţuitorilor în rândul non-expuşilor.

În cazul în care există două sau mai multe cauze de deces şi când medicul care a tratat bolnavul nu poate decide care din ele a provocat decesul cu prioritate, el se va ghida după următoarea regulă.

“MĂSURAREA” ÎMBOLNĂVIRILOR ŞI A FACTORILOR DE RISC

Dacă decesul a survenit după o intervenţie chirurgicală, ca de exemplu după abdomen acul sau tumoră malignă, ca urmare a gravităţii bolii, se va trece drept cauză iniţială la punctul c. În situaţia în care se ştie că decesul a survenit din cauza intervenţiei chirurgicale, se va trece la punctul c, drept cauză de deces accidentul chirurgical din cauza hemoragiei intraoperatorii sau a anesteziei ; 8.

Nu pot fi cauze de deces: guşa, avitaminoze, TBC stabilizată, sifilisul, cu excepţia celui congenital, ruptura de anevrism de origine sifilitică, reumatism nearticular sau fără precizare; 9.

Measurement of Morbidity

Senilitatea, prematuritatea, nu sunt cauze de deces, ci se trec la partea a a a certificatului şi se caută să se precizeze cauza reală; 28 Trebuie să existe concordanţă între - cauza decesului Simptomele morbiditatea populatiei ppt sunt cauze de deces; insuficienţa respiratorie sau circulatorie, comă; Pentru - accidente, otrăviri, traumatisme, trebuie să se specifice în mod clar cauza şi natura lor: de exemplu "fractură bază craniu" prin cădere de pe scară; În cazul în care medicul nu poate preciza cauza reală a decesului, se va specifica pe certificatul constatator al decesului, partea I-a: "cauza decesului este necunoscută " În anumite situaţii înec, asfixie, otrăviri trebuie specificat neapărat dacă fenomenul s-a petrecut accidental sau dacă este vorba de sinucidere sau omucidere; Trebuie să existe morbiditatea populatiei ppt între - cauza decesului - sex - vârstă.